fbpx

LIBERTAS GROUP s.r.o

info@libertasgroup.sk

Zanechaj nám správu

+421 911 878 311

Helpdesk

 Ako spoznám kvalitného finančného poradcu ?

Ako spoznám kvalitného finančného poradcu ?

Je skúška zložená z testu vďaka ktorému sme evidovaní v Národnej Banke Slovenska skutočnou zárukou profesionála? Viete, ako to prebieha v praxi? Na čo sa pozerať pri výbere finančného poradcu, a čo si treba skutočne zvážiť?

Keď v roku 2009 zaviedla  Národná Banka Slovenska skúšky odborného vzdelávania, potešila som sa, že sa odstránia amatéri z trhu. Že ľudia, ktorí vstúpia do tejto oblasti budú školení a získajú odborné vzdelanie. Že skončí nábor nováčikov, ktorí sú zaujímaví pre spoločnosti vďaka kontaktom, ktorými disponujú v svojom okolí, aby im predali poistenie. Pretože väčšina z nich po pár mesiacoch „podnikania“ v oblasti skončila, akonáhle už nemala komu zavolať a predať. Ale väčšine maklérov a poisťovní to nevadí, pretože prídu ďalší a ďalší a ďalší ľudia, ktorí uvidia vidinu podnikania v tejto oblasti.

No veľmi rýchlo som vytriezvela z nadšenia, keď som zistila, ako budú tieto skúšky vykonávané a z čoho budú pozostávať. 

V skutočnosti nejde o zvýšenie kvality, ale zvýšenie zisku inštitúciám, ktoré majú povolenie vykonávať odborné skúšky na základe licencie Národnej Banky Slovenska.

Každý finančný agent (sprostredkovateľ) musí pre to, aby vykonával svoju prácu sprostredkovateľa vykonať odbornú skúšku v sektore, ktorom chce pôsobiť.

Členenie sektorov je nasledovné:

  • Sektor poistenia alebo zaistenia 
  • Sektor kapitálového trhu
  • Sektor doplnkového dôchodkového sporenia
  • Sektor prijímania vkladov
  • Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  • Sektor starobného dôchodkového sporenia

Za skúšku v každom sektore musí sprostredkovateľ uhradiť 30€ (túto skúšku si  platí sám finančný sprostredkovateľ – agent, no sú výnimky keď im to preplácajú spoločnosti) a po jej úspešnom absolvovaní mu je vystavený certifikát, ktorý platí 4 roky. Po tomto období, musí túto skúšku absolvovať znova a opäť uhradiť spomínaný poplatok. Počas týchto 4 rokov tiež musí každý rok absolvovať osobitné finančné vzdelávanie, ktoré opäť pozostáva len v zodpovedaní otázok, na ktoré má vopred dané odpovede a tak sa ich môže naučiť (v podstate sú to tie isté otázky ako pri skúške).

Čiže táto skúška pozostáva z otázok, ktoré Národná banka Slovenska zverejňuje najneskôr desať dní pred termínom konania odbornej skúšky na webe. Otázky sú rozdelené podľa jednotlivých sektorov, z ktorých je možné odbornú skúšku vykonať a tiež podľa obtiažnosti. Tieto otázky sú zverejňované spolu s odpoveďami. Ku každej otázke je zverejnených päť možných odpovedí, pričom správna odpoveď je buď jedna, alebo kombinácia viacerých.

Pripomína mi to písomnú časť skúšky pri vodičáku. Mám 30 otázok (5 zo všeobecnej časti a 25 z daného sektora). Môžem pokaziť 6 a stále som skúšku úspešne absolvoval. A vďaka tejto skúške je daný sprostredkovateľ zapísaný v registri NBS.

A ja sa pýtam: je toto dostatočné merítko na to, aby zhodnotilo kvalitu služby finančného agenta (sprostredkovateľa)?

Zvážte sami. O čom hovorí skúška? Že daný človek, ktorý ju absolvoval môže sprostredkovať produkt v danej oblasti. Že ho môže zákonne predať.

To je ako keď spravím vodičák, ale to zo mňa skvelého vodiča nerobí. Skvelého vodiča zo mňa robí prax a skúsenosti. A tak je to aj s prácou poisťováka. Vynára sa mnoho ďalších otázok. 

Na čo pozerať pri výbere partnera v životnom poistení?

Venuje sa tejto oblasti naplno, alebo si „privyrába“ popri práci? Venuje sa len tomuto sektoru, alebo na to nemá čas lebo sprostredkúva úvery a behá z banky do banky, na kataster.. poisťuje vám neživotné poistenie (auto, dom, byt, škody voči zamestnávateľovi…) No v skutku, ak sa venuje všetkým oblastiam, koľko času mu na každú zostáva, aby v nej bol odborník? 

Ak sa venuje výlučne tejto oblasti, evidentne sa o túto oblasť zaujíma a v nej sa neustále školí a zdokonaľuje. Sleduje trendy, vývoj produktov a pozná rozdiely medzi nimi. Poplatkovú štruktúru, princíp nárastu sadzieb v investičných poisteniach.

Pracuje pre jednu poisťovňu, viacerých vybraných partnerov alebo disponuje možnosťou poisťovať pre všetky poisťovne, ktoré Slovenský trh ponúka?

Sprostredkovateľ, ktorý môže predávať iba jednu značku ma nevie skutočne presvedčiť, že zrovna jeho značka má pre mňa naozaj najkvalitnejší produkt, ak nepozná konkurenciu. Ak je iba v jednej poisťovni, nepovie mi, aby som išla ku konkurencii, ktorá vychádza lacnejšie alebo má lepšie parametre zmluvy. A tiež mi nepovie tie zásadné výluky, ktoré v jeho predávanom produkte sú. Prečo? Musí predať. Nemá iný produkt, ktorý by mi ponúkol a tak presvedčí sám seba, že má najlepší produkt, aby presvedčil aj mňa aj ostatných potenciálnych klientov. A takýto ľudia zväčša pracujú pre internú sieť konkrétnej poisťovne alebo pre maklérsku spoločnosť, ktorá môže mať exkluzívnu zmluvu s poisťovňou a tak tiež predáva produkty len pre jednu poisťovňu. Toto som zažila v praxi. Sú to zviazané možnosti pre klienta.

Sprostredkovateľ však môže zastupovať viacero značiek. Otázka je počet partnerov a ich kvalita (skúsenosti s plnením poistných udalostí v praxi, poplatky, cena, rozdiely v balíkoch krytia…) Čím  viac partnerov, tým sa ponúka väčší rozhľad a väčšia objektivita. A tiež treba zvážiť, či má maklérska spoločnosť podpísanú exkluzivitu. To znamená, že za určitý prinesený objem dostáva spoločnosť provízie navyše, prípadne dovolenky pre „najlepších“ (ale tu nejde o kvalitu ale o kvantitu). Zaväzuje ju to ale k jednej značke, lebo plány treba plniť. Ak plnené nebudú, nebudú ani špeciálne provízie ako zisk pre makléra.) Ideálne je ak sprostredkovateľ pracuje pre spoločnosť, ktorá zastupuje všetky značky, ktoré majú v portfóliu životné poistenie. Minimálne, aby ich mali zmapované. Podrobne, pripoistenie za pripoistením. A poznali cenu a neviazali sa exkluzivitou k jednému partnerovi. Tak klient skutočne dostáva porovnanie ceny a kvality. A má voľbu vybrať si to najlepšie, čo ponúka trh jemu, nie sprostredkovateľovi. 

Vie Vám sprostredkovateľ odpovedať na Vaše otázky alebo Vaše otázky pretransformuje na otázky, na ktoré vie dať odpoveď?

Takže, počúva Vaše otázky? Odpovedá na ne priamo? 

Má skúsenosti s riešením poistných udalostí? Ako rieši poistnú udalosť? Toto by mala byť Vaša prvá otázka. (Vie Vám Váš poradca, predajca, agent, sprostredkovateľ, konzultant, …) NAHLÁSIŤ, ZASTREŠIŤ, OBHÁJIŤ POISTNÚ UDALOSŤ? Ako mu v tom pomáha spoločnosť, pre ktorú sprostredkúva produkty? Ak poradca odíde z tejto práce, čo bude s Vašou poistkou? Na koho sa obrátite? A viete vôbec, čo všetko od svojej poistky môžete čakať a v akých situáciách sa na ňu obrátiť? Čo všetko Vám vie zabezpečiť? 

Zaujíma sa o Váš zdravotný stav, aby Vám ponúkol produkt, o ktorom bude skutočne vedieť, že Vám bude plniť? Pretože zamlčanie zdravotného stavu môže viesť k nevyplateniu poistnej sumy v prípade poistnej udalosti alebo dokonca k zrušeniu zmluvy od počiatku.

Vysvetľuje a melie svoje, aby predal? Alebo zhodnotí celkovú vašu situáciu,  vypočíta Vám Sociálne dávky aby vedel, čo dostanete a koľko Vám bude chýbať na dokrytie príjmu prípadne na dokrytie mesačných výdavkov ? Zaujíma sa o produkty, ktoré už platíte, aby vám nepredával niečo, čo už možno máte? Vie zhodnotiť Vaše súčasné poistky?

Ak Vám predajca životného poistenia vie dokázať skúsenosti v praxi a má dlhoročnú prax, je to skutočný BONUS.

Veronika Zarambukas – konateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Libertas group. 

V našej spoločnosti sú sprostredkovatelia zameraní len na jednu oblasť (dôchodkové oddelenie, kam sa radí aj životné poistenie, hypotéky a úvery, neživotné poistenie, investície) vďaka čomu majú priestor venovať sa svojmu sektoru a byť v ňom skutočným odborníkom a profesionálom.

Zastrešujeme servis zmlúv roky (nie len prvé dva roky, pokiaľ hrozí storno zmluvy a sním aj vrátenie provízií), nahlasujeme poistné udalosti a lobujeme za klientove práva. A pokiaľ si myslíme, že nie je v práve, poskytujeme mu právne zabezpečenie. 

Ak chcete Vaše financie riešiť s naozajstnými špecialistami, dohodnite si stretnutie na našej stránke .