fbpx

LIBERTAS GROUP s.r.o

info@libertasgroup.sk

Zanechaj nám správu

+421 911 878 311

Helpdesk

 Ja, podnikateľ, v období koronavírusu

Ja, podnikateľ, v období koronavírusu

1. Sociálne poistenie

Úľavu od platby poistného do Sociálnej poisťovne mám v prípade, že:

  • som na materskej dovolenke
  • som práceneschopný alebo v karanténe
  • poberám OČR

Na základe písomnej žiadosti mi Sociálna poisťovňa môže povoliť splátky dlžných súm poistného pre platobnú neschopnosť ak:

  •  do 24 mesiacov som schopný zaplatiť dlžnú sumu
  •  v čase rozhodovania o povolení splátok dlžných súm poistného som schopný riadne odvádzať poistné
2. Zdravotné poistenie
Úľavu od platby zdravotného postenia  mám v prípade, že:
  • som práceneschopný alebo v karanténe
  • poberám OČR
  • po skončení poberania OČR naďalej opatrujem svoje dieťa mladšie ako 10 rokov výlučne doma, keďže jeho jasle/škôlka/škola sú pre koronavírus uzatvorené

3. Nižšie daňové preddavky 

Ak mi v dôsledku opatrení súvisiacich s koronavírusom poklesli tržby alebo je ohrozená moja platobná schopnosť, môžem požiadať daňový úrad o zníženie alebo úplné odpustenie daňových preddavkov. Žiadosť podávam dostatočne vopred pred splatnosťou preddavku, aby ju správca dane stihol spracovať.

4. Odklad podania daňového priznania 

Ak ešte nemám spracované daňové priznanie, účtovnú uzávierku alebo nemám zaplatené dane za minulý rok, mám nárok predĺžiť si o 3 mesiace termín na podanie daňového priznania, na zaplatenie dane  ako aj termín na podanie účtovnej závierky za rok 2019.
Vyplním elektronický formulár a odošlem ho finančnej správe najneskôr 31. 3. 2020.