fbpx

LIBERTAS GROUP s.r.o

info@libertasgroup.sk

Zanechaj nám správu

+421 911 878 311

Helpdesk

 Ja, zamestnanec, v období koronavírusu

Ja, zamestnanec, v období koronavírusu

Som zamestnanec, ktorému bola nariadená karanténa
Zamestnávateľ mi poskytne neplatené voľno na potrebný čas. Uplatním si náhradu príjmu počas prvých 10tich dní karantény. Výška náhrady príjmu je prvé tri dni 25% DVZ*, od štvrtého po desiaty deň 55% DVZ. Od 11teho dňa mám nárok na čerpanie nemocenskej dávky zo Sociálnej poisťovne. Nárok na nemocenské mám rovnako, ako pri klasickej práceneschopnosti. Je vyplácané vo výške 55% DVZ.

*DVZ = denný vymeriavaci základ (priemenrá hrubá mzda pripadajúca na jeden kalendárny deň).

Môj zamestnávateľ v rámci prevencie uzavrel pracovisko
Ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Mzda mi bude nahradená vo výške môjho priemerného zárobku.
V prípade, že zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov prevádzkové dôvody, pre ktoré mi nemôže prideľovať prácu, mám nárok na najmenej 60% môjho priemerného zárobku.

V práci mám zavedené konto pracovného času
Zamestnávateľ mi môže nariadiť ostať doma. Zameškaný čas si odpracujem v rámci konta pracovného času.

Zamestnávateľ mi nariadil čerpanie dovolenky
Jeho povinnosťou je oznámiť mi to minimálne 14 dní vopred avšak, kedže ide o výnimočnú situáciu, s mojim súhlasom sa môže táto doba skrátiť. Hromadné čerpanie dovolenky nemôže presiahnuť dva týždne.

Zamestnávateľ sa so mnou dohodol na čerpaní náhradného voľna
Nemôže mi to nariadiť, s návrhom môžem/nemusím po zvážení súhlasiť.