fbpx

LIBERTAS GROUP s.r.o

info@libertasgroup.sk

Zanechaj nám správu

+421 911 878 311

Helpdesk

 Ja životné poistenie nepotrebujem!

Ja životné poistenie nepotrebujem!

Toto vyhlásenie prichádza buď od človeka, ktorý o životnom poistení nie je správne informovaný, alebo nemá skúsenosť s nečakanými životnými situáciami.

Je to veľký omyl. Každý v produktívnom veku potrebuje životné poistenie.

  • Dospelí ľudia ho potrebujú ako zabezpečenie svojho príjmu v zlých a nepredvídaných životných situáciách.
  • Deti ho potrebujú taktiež ako zabezpečenie príjmu. Samozrejme nie svojho, ale príjmu rodiča, ktorý s ním chodí po lekároch, stará sa o neho, prekonáva s ním bolesti a nespavosť. Áno, zabezpečuje príjem rodiča, ktorý sa stará o choré dieťa a štát mu preplatí maximálne 10 dní na OČR. Táto dávka je iba 55% z denného vymeriavacieho základu.
  • dôchodcovia? Tak tí naozaj životné poistenie nepotrebujú. Oni svoj dôchodok dostanú, či už budú mať chorobu, úraz alebo nebudú. Splnili podmienky pre čerpanie starobného dôchodku a tak im na neho už nikto nesiahne.

Ale ako je to v prípade človeka, ktorý je produktívnom veku? Pozrime sa na túto situáciu v príklade.

Priemerná mesačná mzda uvádzaná štatistickým úradom (k 31.3.2019)  v hospodárstve SR je 1 023€.

Zamestnanec odvedie zo svojej mzdy každý mesiac odvody do Sociálnej poisťovne, pričom na nemocenské poistenie odvedie 28,64€ (1,4% – 14.32€ zamestnávateľ + 1,4% – 14.32€ zamestnanec) do Sociálnej poisťovne. Aby mal nárok na nemocenské (práceneschopnosť) musí platiť minimálne 90 dní nemocenského poistenia.

Ak bude na PN-ke dostane 524,67€. Tento človek  je však zvyknutý na čistý príjem v hodnote 775,74€. Podľa toho má  nastavené aj svoje výdavky (hypotéka, nájom, strava, doprava, investície, deti – krúžky, oblečenie, telefón, internet, atď…) Takémuto človeku klesne príjem o 251,07€.

V prípade, že sa zdravotný stav zamestnanca nezlepší, po 52 týždňoch nárok na PN-ku zaniká. Vtedy je zamestnanec ďalej posudzovaný posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, ktorý rozhodne, či zamestnanec bude mať priznanú invaliditu. V období posudzovania invalidity, nárok na dávku nevzniká a človek nepoberá žiadnu dávku až dovtedy, kým mu na ňu nevznikne nárok. To môže trvať aj  12 mesiacov a je potrebné splniť niekoľko podmienok.

Tento človek má však možnosť zabezpečiť svoj príjem a platiť si životné poistenie, ktoré mu finančne zabezpečí situácie ako úraz, chorobu alebo stratu niekoho blízkeho.

Je to totiž produkt, ktorý pri správnom nastavení doplní nedostatky prvého piliera a nízke sociálne dávky.

Skutočne životné poistenie nepotrebujete? Odpovedzte si sami. Viete predsa najlepšie, na aký štandard ste zvyknutí a či ste ochotní sa ho vzdať.

V Libertas Group spolupracujeme so všetkými poisťovňami na trhu a zároveň monitorujeme ich činnosť. Na základe toho vieme urobiť objektívne porovnanie a odporučiť Vám na základe faktov pre Vás najvýhodnejšie nastavenie životného poistenia z pohľadu ceny aj služieb. Preto ak životné poistenie nemáte, vieme Vám poradiť pri výbere. V prípade, že už životné poistenie využívate, vieme Vám ho zhodnotiť, či ho máte nastavený správne a skutočne dopĺňa Váš príjem.

Bližšie informácie na tel.č.: 0908 875 966 alebo mailom office@libertasgroup.sk.
Tešíme sa na Vás 🙂