fbpx

LIBERTAS GROUP s.r.o

info@libertasgroup.sk

Zanechaj nám správu

+421 911 878 311

Helpdesk

 Keď je invalidita OK, nie K.O.

Keď je invalidita OK, nie K.O.

Keď robím audit a kontrolujem zmluvy životného poistenia, ktoré majú klienti nastavené, vidím dookola stále sa opakujúcu tú istú chybu. V poistkách skoro vždy chýba PRIPOISTENIE INVALIDITY.

Finanční poradcovia nastavujú v zmluvách pripoistenie trvalých následkov úrazu a kritických ochorení. Predsa, stať sa Vám môže buď úraz, alebo choroba. Lenže…

Pozor! Pripoistenie kritických chorôb je veľmi obmedzené pripoistenie. Každá poisťovňa má presne vymedzený balík chorôb a podmienky, za akých bude poskytovať pri týchto chorobách plnenie. Takže sa jedná o limitujúci balík diagnóz a človeku sa ich reálne môže stať omnoho viac.

Čo v balíkoch chýba?

Napríklad cukrovka – zopár poisťovní ju kryje, ale veľmi obmedzene. Ďalej psychické choroby (áno, opäť sú poisťovne ktoré ich majú, ale zasa redukované zväčša na 2 konkrétne diagnózy), choroby chrbtice, kĺbov, svalov, ktoré často vedú k invalidite a neschopnosti pracovať.

A pre toto je dôležité poistiť si SAMOTNÚ INVALIDITU! Dnes je možností, ako si nastaviť túto dávku naozaj veľa, v rôznych balíkoch a dá sa nastaviť už od 40% invalidity.

Na Slovensku je 236 141  invalidných dôchodcov k 31.05.2019. Tí, nad 70% invalidity majú priemerný  invalidný dôchodok vo výške 378,62€. Tí, ktorým bola priznaná invalidita nižšia, majú priemerný invalidný dôchodok 209,33€.

Invalidita sa v Sociálnej poisťovni posudzuje až po ukončení PN-ky a zo zákona má Sociálna poisťovňa na to až 12 mesiacov. Kým je ale človek posudzovaný, nedostáva žiadnu rentu. PN-ka mu skončila a invalidita ešte nebola priznaná. Aby ju uznali, musí invalidita presahovať 40% oproti zdravému človeku a posudzovaný musí mať dostatočný počet odpracovaných rokov. Akonáhle je uznaný invalidom, dávka je vyplatená aj spätne za obdobie, kedy trvalo posudzovanie.

Otázkou zostáva – koľkí z tých invalidov mysleli na to, že sa nimi stanú. A koľko z nich na to bolo pripravených? Na prvý pohľad hlúpa otázka, a však v skutočnosti veľmi aktuálna.

Napriek tomu, že máme situácie, ktoré sa bežne stávajú a môžeme ich poznať dokonca aj v našom blízkom či vzdialenejšom okolí, nenapadne nás si túto situáciu zabezpečiť. A pritom je to tak jednoduché. V porovnaní s tým, aké problémy môže nedostatok príjmu v kombinácii so zlým zdravotným stavom narobiť je prevencia lacná záležitosť.

Radi Vám v tomto poradíme.

www.libertasgroup.sk