fbpx

LIBERTAS GROUP s.r.o

info@libertasgroup.sk

Zanechaj nám správu

+421 911 878 311

Helpdesk

 Nesporíme cez poistenie, ale…

Nesporíme cez poistenie, ale…

Článkov, ktoré sa zaoberajú tvrdením, že sporiť cez investičné životné poistenie je pre klientov nevýhodné, vyšlo v našich končinách už niekoľko, najmä v poslednej dobe sa s nimi roztrhlo vrece. Takéto texty sa spravidla zaoberajú bohatou poplatkovou štruktúrou investičných poistení, vďaka ktorým sa cez tieto produkty sporiť neoplatí a tvrdia, niekedy až prekvapivo jednoznačne, že je vždy výhodnejšie zvoliť kombináciu rizikového poistenia a sporiacej schémy. Existujú dokonca webové stránky, kde si ľudia môžu prerátať, o koľko je druhá možnosť zakaždým výhodnejšia.

Investičné poistenie by teda po správnosti malo patriť, ako nevhodný typ produktu, na smetisko dejín.

Je to ale skutočne tak? Ako to tak v živote býva, nič nie je čierne ani biele a k daným tvrdeniam je potrebné podotknúť niekoľko ale…

 

Poistenie ako sporenie

V prvom rade je na mieste povedať, že s veľkou časťou týchto článkov možno súhlasiť, a o daných veciach je na Slovensku skutočne potrebné hovoriť.

Prepoisťovanie a poistky uzatvorené čisto za účelom sporenia sú skutočne problémom, pri ktorom tisíce ľudí prerábajú tisíce eur. Dôvodom je nedostatočná vzdelanosť, v horšom prípade bezohľadnosť poisťovacích agentov i maklérov, ktoré tieto produkty za daným účelom uzatvárajú.

A príčinou sú skutočne poplatky. Tých býva v investičnom poistení 5 až 6 (majú buď fixne danú výšku, alebo sú pohyblivé – vyjadrené percentuálne). Poplatkom, ich komplexnejšej analýze a porovnaniu sa bude venovať náš samostatný príspevok, preto rozbor témy zatiaľ opustím a ostaneme pri tom, že poplatky v poistení sú príliš vysoké na to, aby sa poistenie dalo brať ako vhodný produkt na sporenie. Ale…

 

Krytie a návratnosť

Aké má teda investičné poistenie výhody? Sú celkom tri, avšak všetko závisí od typológie klienta a nastavenia produktu. V prvom rade samozrejme investičné poistenie nesmie byť nastavené čisto na sporenie. V takom prípade sa totiž percentuálne poplatky vyšplhajú do takých hodnôt, že sa investovanie v porovnaní s ostatnými typmi produktov stane výrazne nevýhodným.

Investičné poistenie teda vždy musí plniť svoju zamýšľanú prvoradú funkciu, tak isto ako rizikové poistenie – a teda krytie. Rozbor typov pripoistení a toho, aké majú pre klienta zmysel a aké nie, si opäť vyžaduje samostatný článok a, samozrejme, závisí od životnej situácie a požiadaviek klienta. Krycia zložka poistenia však zakaždým musí tvoriť dominantnú časť produktu.

A čo sporiaca zložka? Tá musí logicky tvoriť menšiu časť, ideálne, aby spĺňala takzvanú návratnosť z poistenia – aby si produkt, nehľadiac na to či klient v budúcnosti krytie využije alebo nie, „zarobil sám na seba“. Teda aby hodnota poistenia na konci (čiže pred dôchodkom) bola zhruba rovnaká ako suma, ktorá sa za celý čas zaplatila na celkovom poistnom a poistenie bolo teda v konečnom dôsledku „zadarmo“.

Okrem návratnosti, samozrejme, ostanú zachované spomínané výhody investičného poistenia. Aké to sú?

 

Výhody investičného poistenia

Prvá a najzásadnejšía výhoda je, že pre niektorých klientov vyjde cena krycej zložky v investičnom poistení oveľa lacnejšie ako v rizikovom. Najväčší rozdiel je v pripoisteniach, v ktorých môže „investičko“ uplatniť takzvané prirodzené, teda postupne sa zvyšujúce sadzby – to sú také, pri ktorých rizikovosť stúpa s vekom (napr. krytie akejkoľvek smrti alebo kritických chorôb).

Suma pri takýchto sadzbách sa, samozrejme, časom môže výrazne zvýšiť, avšak spravidla (s výnimkou snáď iba jednej spoločnosti) sa cena poistného pre klienta nemení a rozdiel sa strháva z nasporenej zložky. Predpoklad investičného zhodnotenia s týmto rozdielom už dopredu počíta.

V praxi to znamená, že cena za dobre nastavené investičné poistenie je v niektorých prípadoch len nepatrne vyššia ako pri obdobne nastavenej „rizikovke“. Pritom v prvom prípade sa všetky zaplatené peniaze z poistky vrátia, v druhom klient nedostane naspäť nič.

Ďalšia výhoda vznikne, pokiaľ je v poistke nastavené užitočné pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity. V takom prípade za klienta, ktorý sa stal invalidom, poisťovňa platí nie len krytie rizík (tak ako je to v poistení rizikovom), ale aj sporiacu zložku. Samostatne nastavené sporenie si totiž človek, závislý na štátnom invalidnom dôchodku, väčšinou ďalej nemôže dovoliť.

Investičné poistenia niektorých poisťovní (napr. Axa, NN, Generali…), ponúkajú rôzne koncipované investičné vernostné bonusy. V zásade sú to čiastky pravidelne pripisované k hodnote poistenia, ktoré sa rokmi šplhajú do nezanedbateľných súm v štvorciferných výškach.

 

Z extrému do extrému

Ako sme si povedali na začiatku, niektorí poradcovia uzatvárajú investičné poistenie čisto na sporenie, iní sa zasa naučili tento typ produktu celkom odmietať a klientom ponúkajú za každých okolností rizikové poistenie v kombinácii so sporiacou schémou. Ani druhá možnosť však nemusí byť za každých okolností výhodnejšia a audit takto nastavených produktov často odhaľuje ešte jeden nedostatok.

Keď sa bavíme o transparentnosti, na ktorú sa niektoré z článkov spomínaných v úvode často odvolávajú, treba určite spomenúť jednu vec. Vstupný poplatok sporiacej schémy sa dá zaplatiť celý pri začiatku sporenia, k čomu sa poradcovia klientov väčšinou snažia viesť. Pre klienta je to výhodnejšie, pretože suma jednorázového poplatku býva niekedy nižšia a celá čiastka pravidelného vkladu sa hneď od začiatku investuje.

Je tam však aj výhoda pre poradcu, a to nulové riziko storna. Pri uzatvorení investičného poistenia je totiž poradca povinný, ak by klient v období prvých dvoch rokov produkt rušil, vracať adekvátnu časť provízie poisťovni. Ak však klient v sporiacej schéme zaplatí vstupný poplatok jednorázovo, nič také nehrozí.

A práve tento poplatok býva často vysoký, pretože produkty sú nastavené na zbytočne dlhé obdobie, čo sa pri výpočte poplatku prirodzene zohľadňuje. Poradcovi je však jedno, či klient cieľovú sumu v budúcnosti dosporí alebo nie, keďže o províziu tak či tak nepríde.

Ak berieme do úvahy argument o krátkej životnosti „investičiek“, ktorý je proti nim často používaný, v tomto prípade na to teda hľadieť nemusíme?

 

Individuálny prístup

Ako to často býva, aj v tomto prípade asi bude platiť, že žiadne riešenie nie je v každom prípade a pre všetkých najlepšie. Na mieste bude teda skôr osobitné posúdenie situácie a potrieb každého klienta a poctivé porovnanie výhodnosti a nevýhodnosti viacerých možností riešenia.

Sú aj klienti, ktorým sa „rizikovka“ so sporiacou schémou hodí najviac. V opačnom prípade ale miesto sporenia cez poistku vyjde výhodnejšie nastaviť investičné poistenie na minimum a zvyšnú sumu radšej investovať cez niektorú správcovskú spoločnosť.

Pokúšať sa zjednodušovať si prácu, generalizovať a stavať jeden typ riešenia pred ostatné za každých okolností, je podľa môjho názoru nie len nezodpovedné, ale aj neprofesionálne.

 

Autor: Mgr. Richard Zamec, PhD.