fbpx

LIBERTAS GROUP s.r.o

info@libertasgroup.sk

Zanechaj nám správu

+421 911 878 311

Helpdesk

 POISŤOVNE KLAMÚ A NEPLNIA – JE TO ZLODEJINA!

POISŤOVNE KLAMÚ A NEPLNIA – JE TO ZLODEJINA!

Medzi ľuďmi často prevláda názor, že všetky poisťovne klamú a neplnia. Veď hádam každý má v okolí niekoho, komu poisťovňa pri likvidácií poistnej udalosti, neplnila poistné plnenie, hoci si platil poistku. Z toho logicky vychádza, že keď má človek platiť, vedia sa poisťovne pripomenúť a keď ide o plnenie, vykrútia sa z neho.

Internet je plný nahnevaných klientov, ktorí sú sklamaní, pretože si poistku platili a keď sa im prihodila nepríjemná udalosť, ktorá im zanechala nie len zranenie, ale aj znížený príjem, poisťovňa sa vyjadrila, že je im síce ľúto jeho situácie, ale nemá nárok na poistné plnenie. A preto nedostane nič.

Mrzí ma, že sa takto rýchlo nešíria aj pozitívne správy, keď poisťovne plnenie poskytli. Chápem, nie je to taká senzácia, ako prvý prípad. Navyše, tieto informácie sú prejavom hnevu, ktorý daný človek má (a verím, že oprávnene, čo neskôr vysvetlím) a tak sa ani nepozeráme na príčiny, prečo poisťovne v daných prípadoch platiť odmietli. A práve tieto príčiny sú veľmi dôležité a každý by s nimi mal byť oboznámený. Tak isto by mal mať k dispozícii precízne porovnanie možnosti poistenia vzhľadom na jeho životnú situáciu. Poistenie si vyžaduje nastavenie zmluvy odborníkom, ktorý dokáže všetky detaily zmluvy adekvátne klientovi zhodnotiť.

PREČO POISŤOVNE NEPLNIA?

Príčin je mnoho, ale vie sa o nich?

1. Klient nemá v poistke zvolené pripoistenie, ktoré by danú poistnú udalosť krylo.

Je dôležité poznať pripoistenia, ktoré mám v zmluve nastavené. Poistka sa skladá z pripoistení, pri ktorých si klient nastavuje poistnú sumu, ktorá mu bude vyplatená v prípade vzniku poistnej udalosti.

A tu sa pozastavím. Veľa ľudí si pri zakladaní (zriaďovaní) poistky nevie vybrať správne pripoistenia a už vôbec nie výšku poistných súm. V praxi to vytvára dojem, že poisťovne neplnia. Je však logické, že neplnia všetko, ale, iba to, čo má klient v poistke zvolené (nastavené) a za čo si platí poistné.

Napríklad, ak klient nemá v poistke dobu liečenia úrazu a má zvolené iba trvalé následky úrazu, často je v domnení, že má úrazové poistenie. Áno, má. Ale iba čiastočné.

Predstavme si, že tento klient bude mať zlomeninu ruky, ktorá nezanechá trvalé následky.. Samozrejme, Chvalabohu. V tomto prípade však klient nedostane z poistky nič, hoci môže platiť za poistku aj 100€ mesačne. Toto je jeden z mnohých prípadov kedy poisťovne neplnia. Nezáleží na tom, koľko mesačne do poistky platíme, ale čo v nej máme nastavené!

2. Poistná udalosť je vo výlukách.

 Niekedy sa klient ocitne v situácii, ktorá mu môže spôsobiť poistnú udalosť, ale táto je vedená ako výluka pri poistnom plnení. Poisťovňa má všetky výluky uvedené vo všeobecných poistných podmienkach a tie je potrebné si prečítať pred vstupom do poistenia. Podpísaním zmluvy totiž s týmito výlukami súhlasíte a vyjadrujete tak názor, že ste si ich prečítali a že ste im porozumeli. Všeobecný problém je, že sa ľuďom nechce lúštiť malinké písmenká, hoci sú skutočne podstatné. A práve v tých malinkých písmenkách a teda všeobecných poistných podmienkach sa poisťovne líšia. Vôbec nie  je jedno, akú poistku podpíšem.

Výluky sa v poistkách rozdeľujú:

a) na všeobecné ako napr. –  poistné plnenie nevzniká pri vymenovaných rizikových športoch a aktivitách (bungee jumping, zoskok padákom, let rogalom, vetroňom alebo jazdy na boboch a skeletonoch…), pri rizikových povolaniach alebo zle zvolenej rizikovej skupine (ak si človek zle nastaví cenu za pripoistenia na základe chybne zadaného povolania, poisťovna môže pristúpiť k zníženiu poistného plnenia), pri poistnej udalosti následkom požitia alkoholu, omamných, či psychotropných látok…. Tiež to nemôžu byť poistné udalosti, ktoré vznikli pri páchaní trestného činu.

b) špecifické výluky, ktoré sa týkajú individuálne každého jednotlivca uzatvárajúceho si poistku na základe zdravotného stavu (ktorý klient uvádza pri vypisovaní návrhu poistenia). V prípade špecifických výluk je klient s nimi oboznámený ešte pred vstupom do poistenia. Teda je upozornený poisťovateľom na udalosti (situácie), kedy poisťovňa plniť v jeho prípade nebude a musí s nimi súhlasiť. Ak s týmito výlukami klient nesúhlasí a dodatok nepodpíše, poistka nevznikne.

 3. Klient zamlčal zdravotný stav

Bohužiaľ aj toto sa v praxi stáva. Smutné je, že niekedy na to klienta nabáda priamo samotní poradca, ktorý zmluvu uzatvára. Veľa sprostredkovateľov sa predaju životného poistenia venuje popri svojej práci s cieľom privyrobiť si (toto je téma na samostatný článok) a v skutočnosti títo „poradcovia“ nevedia ako prebieha šetrenie poistnej udalosti v praxi.

A tak sa stáva, že samotní poradcovia pri otázkach k zdravotným rizikám klienta odpovedajú krížikom – nie, neprekonal/nemal danú chorobu alebo úraz.

A potom sú klienti veľmi prekvapení, keď pri poistnej udalosti poisťovňa neplní na základe zamlčaného zdravotného stavu a zruší zmluvu od počiatku (aj k tomuto bude zverejnený samostatný článok – Ako môže zaniknúť životné postenie).

Tu môžem jedoznačne poradiť – neklamte a uveďte svoj skutočný zdravotný stav. Poisťovňa sa v prípade poistnej udalosti pýta jasne, či bol daný orgán v minulosti sledovaný, liečený pre nejakú chorobu alebo úraz. A druhý krok je, že si vašu odpoveď preverí v zdravotnej poisťovni, ktorá eviduje všetky lieky, ktoré ste v minulosti vybrali, dokonca vie kedy a prečo.

A preto zamlčať zdravotný stav a pripraviť sa tak v budúcnosti o poistné plnenie je nezodpovedné a krátkozraké. Poškodeným sa v tomto prípade vždy stane klient, nie poisťovňa, či sprostredkovateľ, ktorý mu zle poradil.

Bohužiaľ sa môže stať, že človek nejakú udalosť zamlčí aj neúmyselne. Ak ste práve teraz zistili, že niektorá z týchto situácii sa týka aj vás, príďte sa poradiť, ako v takejto situácii postupovať.

Ak si však myslíte, že sa vám stala situácia kedy ste boli v práve a poisťovňa vám predsa len neplnila, máte možnosť nechať konanie poisťovne prešetriť NBS. Každý podnet podaný Národnej banke Slovenska musí byť zo zákona prešetrený.

Ak v tejto záležitosti potrebujete poradiť, vyplňte formulár žiadosti o stretnutie s konzultantom našej spoločnosti.