fbpx

LIBERTAS GROUP s.r.o

info@libertasgroup.sk

Zanechaj nám správu

+421 911 878 311

Helpdesk

 II. pilier – prehľad zmien

II. pilier – prehľad zmien

Pripravili sme pre Vás prehľad všetkých zmien v II. pilieri.

Výška príspevku

Nárast o 0.25% zakotvený v zákone bol vládou zamrazený na najbližšie dva roky. To znamená, že v roku 2023-2024 ostáva vo výške 5,5% z povinných odvodov. V rokoch 2025-2026 to bude 5,75% a v roku 2027 dosiahne 6%, na ktorých ostane.

Poplatky

Poplatok za vedenie účtu a výkonnostné poplatky vo všetkých fondoch sú zrušené. Poplatok za správu je 0,45% ročne.

Individuálne garancie v dlhopisových fondoch

Plošné garancie spojené s výkonnosťou sa zmenili na individuálne. Vypočítavajú sa v čase, kedy požiadate o dôchodok z II. piliera. 

Individuálna garancia je suma príspevkov, ktoré ste vložili alebo presunuli do garantovaného fondu. Garancia sa znižuje o sumu, ktorú ste presunuli z garantovaného fondu od otvorenia aktuálneho účtu. Odpočítavajú sa poplatky za vedenie osobného dôchodkového účtu, vyplatené výnosy z investovania a vrátené príspevky do Sociálnej poisťovne.

Koniec akceptačných listov pri prestupe

Povinnosť požiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie akceptačného listu zanikla. Ak máte záujem prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, stačí vám prestupová zmluva. Zmena dôchodkovej správcovskej spoločnosti je možná najskôr rok od uzatvorenia prvej zmluvy DSS. Ďalšiu zmenu je možné urobiť o pol roka od posledného prestupu.

Zmeny s platnosťou od 1. mája 2023

  • Automatický vstup do II. piliera pre každého, kto vstupuje na trh práce
  • Vstup do II. piliera bude umožnený až do veku 40 rokov
  • Predvolená investičná stratégia, ktorá predstavuje optimálne zhodnotenie úspor a je určená zákonom, bude platiť pre nových a pasívnych sporiteľov automaticky. Do veku 50 rokov sa budú Vaše prostriedky zhodnocovať v indexovom fonde (v akciách). Budete mať možnosť vystúpiť z predvolenej investičnej stratégie a tak isto do nej znova vstúpiť.

Začiatok presunu úspor – 1. júl 2023

Ak ste pasívny sporiteľ a teda od roku 2013 ste po vstupe do II. piliera nevykonali na svojom dôchodkovom účte žiadnu zmenu, od 1. júla 2023 sa Vám začnú presúvať prostriedky z dlhopisového fondu do indexového. Tento proces je dlhodobý a bude trvať až do roku 2025, pri čom môžete požiadať o odloženie presunu až do roku 2027.
K čomu  je presun dobrý?

V dlhopisových fondoch sa nazbierali prostriedky, ktoré majú väčší potenciál zhodnotenia v akciách, čiže negarnatovanom, indexovom fonde. Cieľom presunu prostriedkov podľa predvolenej invesičnej stratégie je vyššie zhodnotenie Vašich úspor.

  • Ak ste narodený v roku 1969 a neskôr, presúvajú sa Vám do predvolenej investičnej stratégie Vaše úspory aj povinné príspevky.
  • Ak ste narodený pred rokom 1968, do indexového fondu sa presmerujú Vaše povinné príspevky.

Ak chcete urobiť iné rozhodnutie, ako vám odporúča zákon, lehota na vyjadrenie je do 31. mája 2023.