Životné poistenie

Efektívne a precízne

zuzka zivotne poistenie

AKO FUNGUJE ŽIVOTNÉ POISTENIE A PREČO HO POTREBUJETE ?

Životné poistenie je produkt, ktorý dopĺňa nedostatky I. a II. piliera a jeho cieľom je zabezpečiť náhradu výpadku príjmu v nepredvídaných situáciach, ako je napríklad úraz, choroba, alebo nečakaná smrť.

Preto by ho mal mať každý človek v produktívnom veku, ktorý si potrebuje výšku svôjho príjmu zachovať.

Životné poistenie je veľmi špecifické, vyvíja sa v čase, má niekoľko druhov a veľké množstvo produktov. Preto je dôležité nájsť ten najoptimálnejší, mať ho nastavený na svoj príjem a podľa toho vybrať správne pripoistenia a nastaviť ich výšku.

zuscikova@libertasgroup.sk
0908 875 966

VERONIKA ZARAMBUKAS riaditeľka spoločnosti

hrabakova@libertasgroup.sk
0903 713 222

MGR. LENKA HRABÁKOVÁ senior konzultantka

belovicova@libertasgroup.sk
0948 859 222

DAŠA BELOVIČOVÁ konzultantka

NEVYZNÁTE SA V ŽIVOTNOM POISTENÍ ?

Ide o obrovské množstvo informácií, v ktorých sa laik ťažko zorientuje sám. Naši špecializovaní odborníci prehľadne porovnávajú možnosti poistného trhu  a pomáhajú Vám vybrať a správne nastaviť pre Vás to najvýhodnejšie životné poistenie.

Často kladené otázky

Životné poistenie dopĺňa nedostatky I. a II. piliera a jeho cieľom je zabezpečiť náhradu výpadku príjmu v nepredvídaných situáciach, ako je napríklad úraz, choroba, alebo nečakaná smrť.

Pri výbere poskytovateľa životného poistenia je potrebné sledovať:

Rozsah hlavného krytia
Zvolené pripoistenia a výšku poistných súm
Cenu za pripoistenia
Skryté poplatky
Výluky pri poistnom plnení
Spoľahlivosť pri poistnom plnení
Benefity (služby zdarma – napr. rodinná zľava, vernostný bonus)
Všeobecné poistné podmienky


Investičné životné poistenie
Kapitálové životné poistenie
Rizikové životné poistenie
Úrazové poistenie
Detské poistenie
Skupinové poistenie

Slovenský poistný trh ponúka veľkú škálu produktov, ktoré sa líšia v poplatkoch, cene, poistnej ochrane (každé pripoistenie má aj všeobecné výluky), či časových lehotách a to si vyžaduje odborné porovnanie, ktoré Vám my poskytneme.

Uistite sa, či platíte za poistenie, z ktorého máte osoh. Spoločne sa pozrieme na to, či je nastavené na Vaše individuálne potreby a či v ňom máte uplatnené zľavy. Zrealizujeme prípadné vylepšenie Vášho životného poistenia a budeme ho sledovať počas celej dĺžky jeho trvania tak, aby bolo pre Vás vždy výhodné.

Pri porovnávaní monitorujeme všetky životné poisťovne takže Vám vieme ukázať rozdiely nielen medzi nimi ale aj ich produktami. Životné poistenie Vám tak pomôže  finančne prekonať situácie ako úraz, chorobu alebo stratu niekoho blízkeho.

POTREBUJEM POMOC!

Slovenský poistný trh ponúka veľkú škálu produktov, ktoré sa líšia v poplatkoch, cene, poistnej ochrane (každé pripoistenie má aj všeobecné výluky), či časových lehotách a to si vyžaduje odborné porovnanie, ktoré Vám my poskytneme..