V ŽIVOTNE DÔLEŽITÝCH VOĽBÁCH STOJÍME NA VAŠEJ STRANE

Sme ľudia nadšení pre svet financií. Neustále sa vzdelávame, aby sme vám ukázali zákulisie finančného trhu. Vstúpte doň s nami.

Veronika Zarambukas

Veronika Zarambukas

riaditeľka spoločnosti

ING. MICHALIS ZARAMBUKAS

ING. MICHALIS ZARAMBUKAS

konateľ spoločnosti

MGR. MONIKA SIVÁKOVÁ

MGR. MONIKA SIVÁKOVÁ

office manažérka

Maroš Žiška

Maroš Žiška

manažér servisného oddelenia

Mgr. Monika Viteková

Mgr. Monika Viteková

manažérka externých projektov

Mgr. Lenka Hrabáková

Mgr. Lenka Hrabáková

konzultantka

Daša Belovičová

Daša Belovičová

konzultantka

Zuzana Danišová

Zuzana Danišová

operátorka call centra (BA)

Zuzana Zelienková

Zuzana Zelienková

operátorka call centra (BA)

Magdaléna Vallová

Magdaléna Vallová

manažérka call centra (TT)

Beata Tomiová

Beata Tomiová

operátorka call centra (TT)

Marián Jedlička

Marián Jedlička

manažér hypotekárneho oddelenia a investícii

Bc. Jaroslav Bobák

Bc. Jaroslav Bobák

IT špecialista │ marketing

Veronika Kostelníková

Veronika Kostelníková

marketing

Pripojte sa k nám

Chcete sa pripojiť k nášmu tímu?

Máte zmysel pre spravodlivosť? Charakterizuje Vás svedomitosť a cieľavedomosť? Pripojte sa k nám a využite svoje osobnostné kvality.