fbpx

LIBERTAS GROUP s.r.o

info@libertasgroup.sk

Zanechaj nám správu

+421 911 878 311

Helpdesk

 Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti pre nehnuteľnosti nadobudnuté v roku 2021

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti pre nehnuteľnosti nadobudnuté v roku 2021

Kde sa podáva daň?
Na obecnom/mestskom úrade v obci/meste, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
V prípade Bratislavy ide o oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Hlavného mesta SR Bratislavy na Blagoevovej 9 v Petržalke.

Kedy sa podáva daň?
Rozhodujúcim dátumom pre vznik povinnosti je dátum rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva.

  • ak kataster rozhodol o povolení vlastníckeho práva do 1.1.2022 (vrátane), daňové priznanie z nehnuteľnosti je potrebné podať do 31.1.2022
  • ak kataster rozhodol o povolení vlastníckeho práva od 2.1.2022, daňové priznanie z nehnuteľnosti sa podáva až o rok, do 31.1.2023

Daňové vs. čiastkové daňové priznanie
V prípade, že sa stávate vlastníkom prvej nehnuteľnosti v danej obci/meste, podávate daňové priznanie.
V prípade že ide o ďalšiu nehnuteľnosť, podávate čiastkové daňové priznanie.

Ako sa podáva daň?

  • elektronicky (s elektronickým OP s čítačkou)
  • poštou
  • osobne

Dôležité informácie

  • Daňové priznanie sa podáva iba raz. Ďalšie roky, ak sa nič v rámci vlastníctva nezmení, sa už DP nepodáva.
  • Rozhodnutie o výške daňovej povinnosti príde do pár mesiacov (pre tých s aktivovanou elektronickou schránkou príde na slovensko.sk), spravidla okolo júna-augusta. Počas ďalších rokov Vám príde iba rozhodnutie bez nutnosti podať DP.
  • V prípade, že neviete vyplniť celé DP, najdôležitejšie je vyplniť prvú stranu osobných údajov (vrátane e-mailu a čísla), podpísať sa a k DP priložiť aj list vlastníctva z katasterportálu. Správca/kyňa dane následne vie DP doplniť, aby bolo správne. Stačí podať DP vyplnené tak, aby tam bolo čo najviac údajov, ktoré viete doplniť.. Prípadne môžete ísť osobne za správcom dane počas stránkových hodín a on Vám pomôže (alebo vám povie, že si to doplní o pár mesiacov keď to bude spracovávať a bude mať čas). V BA na pracovisku na Blagoevovej 9 sú veľmi ochotní a nápomocní, veríme, že tomu bude tak aj v iných obciach.
  • V prípade, ak ste nehnuteľnosť nadobúdali ako 2 vlastníci, môžete sa dohodnúť, že DP podá len jeden z vás, druhý vypíše len nasledovnú dohodu, ktorou poverí toho druhého k podaniu DP


Daňové priznanie je možné podať elektronicky tu:

https://esluzby.bratislava.sk/info/e-form/209

Návod na vyplnenie DP:
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/DNZ_navod_v1.3.pdf

Tlačivo DP:
https://esluzby.bratislava.sk/Upload/files/Tlaciva/Daneapoplatky/01_priznanie_komplet_tlacivo%20(1).pdf (stačí vytlačiť len strany, ktoré sa ťa týkajú, netreba tlačiť všetky ostatné prílohy k dani za psa, automatom a podobne)

Kontakty na správcov dane v BA podľa mena:
https://bratislava.sk/sk/dan-z-nehnutelnosti

Viac info:
https://www.podnikajte.sk/dan-z-nehnutelnosti/dan-z-nehnutelnosti-priznanie-2022

V prípade ak ste nehnuteľnosť nadobúdali ako 2 vlastníci, môžete sa dohodnúť, že DP podá len jeden z vás, druhý vypíše len nasledovnú dohodu, ktorou poverí toho druhého k podaniu DP  https://esluzby.bratislava.sk/Upload/files/Tlaciva/Daneapoplatky/Dohodaour%C4%8Denizastupcunapodaniepriznaniakdaniznehnutelnosti.pdf