fbpx

LIBERTAS GROUP s.r.o

info@libertasgroup.sk

Zanechaj nám správu

+421 911 878 311

Helpdesk

 Lekári chránia nás, kto ochráni ich?

Lekári chránia nás, kto ochráni ich?

S prácou v zdravotníctve je spojené vysoké riziko, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti spôsobí lekár pacientom škodu na zdraví, na majetku alebo zasiahne do práv na ochranu osobnosti. Čo robiť v týchto prípadoch v roli poskytovateľa zdravotnej starostlivosti?

Situácii v lekárskom prostredí, v ktorých môže dôjsť ku škodovej udalosti je mnoho – gastroenterológ môže poškodiť hadicou tráviaci trakt pacienta, všeobecný lekár zanedbať liečbu, čo môže viesť až k trvalým následkom pacienta atď. Nedopatrením môže lekár zverejniť chúlostivé informácie zo zdravotnej dokumentácie nesprávnej osobe a nesprávnym používaním prístrojov si môže spôsobiť ujmu na majetku.

Aby sme dokázali chrániť lekárov v prípade škodovej udalosti, potrebujeme z nej urobiť udalosť poistnú.
Práve na to slúži Poistenie zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Na čo sa poistenie vzťahuje?

 • nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť
 • výkon činnosti v inej ambulancii
 • nesprávne použitie prístrojov a nástrojov
 • zavlečenie a rozšírenie infekčného ochorenia prenos vírusu HIV
 • škody spôsobené materiálmi z ľudského tela
 • nesprávna aplikácia ionizujúceho žiarenia, magnetického a elektromagnetického poľa
 • prednášková činnosť a kongresy
 • nesprávne poskytnutá prvá pomoc
 • zásah do práva na ochranu osobnosti
 • krytie vybraných pokút a sankcií
 • celosvetová územná platnosť

Na čo sa môže lekár spoľahnúť v komplexnom poistnom krytí?

 • profesijná zodpovednosť poskytovateľa ZS
 • všeobecná zodpovednosť za škody súvisiace s prevádzkou ambulancie
 • poistenie majetku voči živelným udalostiam, technickým rizikám či krádež

Výška poistného môže vyzerať napríklad takto:

VŠEOBECNÝ LEKÁR PRE DOSPELÝCH
Poistná suma: 100 000 €
Poistenie sestry zdarma
Všeobecná zodpovednosť: 100 000 €
Nehnuteľný majetok ALL RISK: 5 000 €
Hnuteľný majetok ALL RISK: 20 000 €
Zľava za partnerstvo UZP
Zľava za dojednanie PZ na 5 rokov
ROČNÉ POISTNÉ: 234 €