fbpx

LIBERTAS GROUP s.r.o

info@libertasgroup.sk

Zanechaj nám správu

+421 911 878 311

Helpdesk

 Dôchodky sa v roku 2021 budú zvyšovať o 2,6 %, o zvýšenie nie je potrebné žiadať.

Dôchodky sa v roku 2021 budú zvyšovať o 2,6 %, o zvýšenie nie je potrebné žiadať.

ako sa zvýšia dôchodky v roku 2021, dôchodok

Garantované pevné zvýšenie sumy starobného dôchodku bude o 9,40 € a starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 2,90 €.

Dôchodky sa v roku 2021 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej sa však zvýšia o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2020.

„Sociálna poisťovňa zároveň verejnosť upozorňuje, že o zvýšenie dôchodku nie je potrebné žiadať. Poberatelia dôchodkov dostanú o zvýšení písomné rozhodnutie“. Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2021 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2021 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2021, upresnila SP.

Sociálna poišťovňa poskytla prehľad, kde môžeme vidieť garantované pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2021*: teda zvýšenie sumy starobného dôchodku bude o 9,40 € a starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 2,90 €. Predčasný starobný dôchodok sa zvýši najmenej o 9,10 € a polovičný predčasný starobných dôchodok o 3,30 €. Poberateľ plného invalidného dôchodku s mierou poklesu nad 70 % si prilepší o 7,80 € a pri vyplácaní polovičnej sumy aspoň o 3 € viac. Pri invalidnom dôchodku s mierou poklesu do 70 % bude zvýšenie aspoň o 4,40 €, pri polovičnom vyplácaní o 1,90 €. Prilepšia si aj poberatelia vdovského a vdoveckého dôchodku, jeho zvýšenie bude o 6€, pri polovičnom vyplácaní aspoň o 2,60 €. Sirotský dôchodok sa v budúcom roku zvýši minimálne o 2,80 €, pri polovičnom vyplácaní o 1,40 €.

Ak ste v produktívnom veku a máte menej ako 35 rokov, môžete si 5 % z odvodov na starobný dôchodok odviesť do druhého piliera. Od 1.1.2021 sa tento odvod zvýši na 5,25 %. Peniaze v druhom pilieri sú majetkom účastníka druhého piliera (sporiteľa) a sú dedičné. Tak dopĺňajú vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok. Pre bližšie informácie k druhému pilieru si dohodnite on-line stretnutie s naším špecialistom, ktorý Vám vysvetlí ako funguje druhý pilier a zároveň Vám porovná všetky DSS, ktoré Slovenský trh ponúka: AXA, Allianz, VUB Generali, DSS – Poštovej banky, NN DSS (zľúčená s AEGON DSS).