fbpx

LIBERTAS GROUP s.r.o

info@libertasgroup.sk

Zanechaj nám správu

+421 911 878 311

Helpdesk

 Je mladomanželská pôžička prežitok?

Je mladomanželská pôžička prežitok?

Pojem mladomanželská pôžička sa ozýva Slovenskom celé roky. Pozrime sa na to, či a nakoľko je výhodná  v dnešných časoch.

Pôžičku poskytuje Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB).
Na to, aby ste na ňu mali nárok, je potrebné, aby ste obaja manželia splnili niekoľko podmienok:

  • ste vo veku minimálne 18 rokov a v deň podania žiadosti nepresahujete 35 rokov
  • máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • manželstvo ste uzavreli maximálne 1 rok pred podaním žiadosti,
  • dokladujete príjem z podnikania, zo závislej činnosti alebo podľa osobitného predpisu,
  • váš maximálny spoločný príjem  za predchádzajúci rok nesmie presiahnuť 4 násobok životného minima ( 1 427,36 EUR)
  • ste bez nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení alebo daniach.

K tomu ešte pridajme povinnosti:

  • ručenie nehnuteľnosťou, ktorá má hodnotu minimálne 1,3 násobku hodnoty úveru a je poistená voči živelným pohromám
  • podanie žiadosti v rozmedzí od 1.4. do 1.10.

Na akú sumu máte nárok po splnení týchto všetkých bodov? Maximálne 75 000 EUR na kúpu bytu a 30 000 EUR pri stavebnej úprave.

A to pri tom ešte stále nemáte istotu, že mladomanželskú pôžičku dostanete. Závisí to totiž od finančných prostriedkov štátu a počtu celkových žiadateľov.

“Pri poskytovaní štátnych pôžičiek sa musí uchádzač pripraviť na dlhé čakacie lehoty v poradovníku, limitovaný rozpočet fondu a obmedzenú výšku úveru, pričom komerčné banky dnes poskytujú úvery 80 % – 90 % z hodnoty nehnuteľnosti a zároveň nižšie úrokové sadzby.” uviedol hypotekárny špecialista Libertas Group, Marián Jedlička.

Doba schvaľovania žiadosti sa pohybuje  v rozmedzí niekoľkých týždňov až mesiacov.
ŠFRB limituje aj podlahovú plochu nehnuteľnosti, na ktorú poskytne úver. V prípade bytu plocha nemôže prevýšiť 80 m2 a ak ide o byt v rodinnom dome, 120 m2.
Mladomanželskú pôžičku nemožno použiť bezúčelovo, na kúpu pozemku a ani na refinancovanie.

Ak zvažujete využitie mladomanželskej pôžičky a chcete sa uistiť, či pre Vás nie je na trhu lepšia možnosť, ste na správnom mieste.
Stretnutie s našimi špecialistami si dohodnete tu